Drinkwaterbesluit en Drinkwaterwet

Om het water in Nederland schoon en veilig te houden, is er wetgeving voor drinkwater. Zo is er de drinkwaterwet, en het drinkwaterbesluit dat dieper op deze wet ingaat. Doel van de Nederlandse overheid is om het drinkwater met deze wet en het besluit te beschermen. Wat staat erin? Voor wie zijn ze bedoeld? De Melker legt uit.

 

Drinkwaterwet en drinkwaterbesluit

Drinkwaterwet

De Drinkwaterwet is de basis als het gaat om de wetgeving voor drinkwater. Het gaat onder meer over het organiseren van de openbare drinkwatervoorziening, de zorg voor de kwaliteit van drinkwater en de levering van drinkwater.

 

De Drinkwaterwet en het daaraan verwante Drinkwaterbesluit zijn belangrijk voor drinkwaterbedrijven en eigenaren van watervoorzieningen en leidingnetten. Dus ook voor prioritaire gebouwen die water verstrekken aan huurders, bezoekers of andere gebruikers.

 

Drinkwaterbesluit

Als aanvulling op de Drinkwaterwet is er het Drinkwaterbesluit. Dit besluit bevat regels en is een nadere uitwerking op een aantal bepalingen over drinkwater in de wet. Er staat bijvoorbeeld in aan welke kwaliteitseisen drinkwater moet voldoen. Ook is de legionella wetgeving geregeld in het Drinkwaterbesluit.

 

In het gedeelte over legionellapreventie staat dat eigenaren of beheerders van prioritaire gebouwen een risicoanalyse voor legionellabesmetting voor hun leidingwaterinstallaties moeten uitvoeren. Zij moeten een beheersplan opstellen en uitvoeren, een logboek bijhouden en periodiek het water analyseren op legionellabacteriën.

 

Drinkwaterregeling

Het Drinkwaterbesluit verwijst ook naar de Drinkwaterregeling; dit is een ministeriële regeling over onderwerpen die van ‘uitvoeringstechnische aard’ zijn. Hierin staan regels die nog specifieker ingaan op sommige onderwerpen. Het gaat over de voorziening van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater, en bevat bijvoorbeeld uitvoeringsregels over onder meer monsterneming, meetprogramma’s, meetfrequenties en analysemethoden.

 

De Drinkwaterregeling, de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit, de NEN-normen en waterwerkbladen – ze staan dan wel los van elkaar, maar hangen dus allemaal nauw met elkaar samen als het aankomt op veilig water.

 

De Melker is partner in kennis, advies en ervaring op het gebied van duurzaam en veilig watergebruik voor gebouwen. Onze innovatieve oplossingen helpen bij hoe we water gebruiken: veilig ín de kraan en hygiënisch úit de kraan.

sluiten