Waterwerkbladen

Dat we in Nederland veilig water uit de kraan kunnen drinken, is mede te danken aan de afspraken rondom water. Zo moet elke waterinstallatie voldoen aan de norm NEN 1006. Om de NEN 1006 een nadere invulling te geven, zijn er de waterwerkbladen. De Melker legt uit!

Waterwerkbladen

 

Het Bouwbesluit verwijst naar de NEN 1006: algemene voorschriften waar drinkwaterinstallaties verplicht aan moeten voldoen. Hiermee is de NEN 1006 dé norm waar ontwerpers, installateurs en inspecteurs van leidingwaterinstallaties dagelijks mee te maken hebben. Voldoen waterinstallaties aan de voorschriften, dan is veilig water gewaarborgd. Problemen met de legionella bacterie kunnen dan worden voorkomen.

 

Werkbladen voor veilig water

Om een drinkwaterinstallatie in overeenstemming te laten zijn met de NEN 1006, zijn er de waterwerkbladen. Deze zijn geschreven voor onder andere gebouweigenaren, architecten, installatiebedrijven, beheerders, toezichthouders en controleurs. De werkbladen zijn een soort leidraad. Ze bevatten bepalingen en richtlijnen, en ook aanwijzingen over de uitvoering in bepaalde situaties. De richtlijnen die in de waterwerkbladen staan, worden beschouwd als de standaardvoorwaarden waaraan

een drinkwaterinstallatie moet voldoen.

 

Vewin werkbladen

De waterwerkbladen stonden in het verleden bekend als de Vewin werkbladen. Via Vewin (de Vereniging van waterbedrijven in Nederland) waren ze op papier te verkrijgen. Tegenwoordig kan iedereen die beroepshalve met water te maken heeft de werkbladen downloaden op infoDWI.

 

Er zijn in totaal iets meer dan vijftig werkbladen. Door de jaren heen zijn enkele werkbladen vervallen en zijn er enkele bij gekomen. Alle werkbladen zijn genummerd en voorzien van een letter: elk werkblad gaat in op een specifiek onderdeel met betrekking tot drinkwater en de waterinstallatie.

 

Waterwerkblad 1.4 G

Het waterwerkblad 1.4 G gaat over het beheer van leidingwaterinstallaties. In dit werkblad staat onder andere de zorgplicht voor eigenaren van niet-prioritaire gebouwen. Zo worden de beheersaspecten en taken voor eigenaren van deze gebouwen nader uitgewerkt. Ook de verplichting om jaarlijks de keerkleppen te laten controleren, staat in het werkblad.

Het waterwerkblad 1.4 G telt 27 pagina’s en bevat een controlelijst waarmee een waterinstallatie kan worden gecontroleerd en onderhouden. Het logboek dat eigenaren en beheerders hiermee opbouwen, is een belangrijk onderdeel van de beheerstaak van een leidingwaterinstallatie.

 

De Melker is expert op het gebied van waterinstallaties en legionellapreventie. Wij kennen de wetgeving, waterwerkbladen en overige richtlijnen rondom veilig water. Bent u als adviseur, ontwerper, installateur of op een andere manier betrokken bij drinkwaterinstallaties? Wij denken mee, en adviseren over hoe u zaken rondom de waterinstallaties goed kunt organiseren, voor nu en in de toekomst. Wij komen graag met u in contact!

 

De Melker is partner in kennis, advies en ervaring op het gebied van duurzaam en veilig watergebruik voor gebouwen. Onze innovatieve oplossingen helpen bij hoe we water gebruiken: veilig ín de kraan en hygiënisch úit de kraan.

sluiten