Zorgplicht legionella

Legionella in een waterleiding, en dus in water, kan mensen besmetten en ziek maken. In Nederland moeten alle gebouwen daarom maatregelen treffen om een besmetting te voorkomen. Toch is dit niet voor elk gebouw hetzelfde; waar sommige te maken hebben met strikte legionella wetgeving, hebben andere ‘slechts’ te maken met een zorgplicht om legionella tegen te gaan.

 

Zorgplicht legionella

Legionella wetgeving

De legionella wetgeving is geregeld in onder andere het Drinkwaterbesluit en de Waterwerkbladen. Dit is iets anders dan zorgplicht legionella. De regels volgens legionella wetgeving gelden voor gebouwen met een zogenaamde prioritaire instellingDat zijn bijvoorbeeld:

 • Ziekenhuizen en zorginstellingen 
 • Recreatie, inrichtingen met een logiesfunctie, waaronder hotels, B&B’s met meer dan 5 slaapplaatsen, pensions, groepsaccommodaties en (mini)campings 
 • Gebouwen met een celinrichting 
 • Jachthavens 
 • Asielzoekers opvangcentra 
 • Zwembaden en sauna’s 
 • Openbare douchefaciliteiten bij truckstops, benzinestations, wegrestaurants, en dergelijke met douchefaciliteiten 

Voor deze locaties is enkel zorgplicht legionella onvoldoende. Het zijn locaties waar, of veel mensen samenkomen, of mensen met minder weerstand. Hier is dus een hoog risico voor de volksgezondheid als er legionella bacterie in het water zit. 


Wat doen volgens legionella wetgeving?

Eigenaren of beheerders van prioritaire instellingen moeten volgens de legionella wetgeving een aantal dingen doen:

 1. Risicoanalyse opstellen: een opsomming van de risicopunten in het watersysteem voor de groei van legionella 
 2. Beheersplan maken 
 3. Maatregelen en controles uitvoeren volgens het beheersplan: eenmalige technische maatregelen nemen en periodieke beheersmaatregelen 
 4. Logboek bijhouden: alle uitgevoerde beheersmaatregelen en analyses komen in het logboek 
 5. Periodiek watermonsters nemen 
 6. Bij normoverschrijdingen: melding doen en klanten en gebruikers inlichten 

Risicoanalyses en beheersplannen mogen alleen door een gecertificeerd adviesbureau worden opgesteld, en halfjaarlijkse watermonsters moeten worden afgenomen door een geaccrediteerde partij met een BRL6010 certificering, en geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. 


Zorgplicht legionella

Gebouwen die niet tot de prioritaire instellingen horen, zijn zogenaamde niet-prioritaire instellingen. Het zijn bijvoorbeeld B&B’s met minder dan 5 slaapkamers, boten en schepen, festivals, sportscholen et cetera. Deze gebouwen hebben een zorgplicht legionella; de eigenaren of beheerders moeten deugdelijk water leveren (ISSO 55.2 en WB 1.4g). Zorgplicht ter voorkoming van legionella is dus een verantwoordelijkheid voor gebouweigenaren. Neemt een eigenaar of beheerder van een gebouw geen (aantoonbare) maatregelen en komt er een uitbraak van legionella, dan kan de juridische eigenaar privaatrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. 

 

Wat betekent het in de praktijk? Hoe geeft u invulling aan de legionella zorgplicht? De Melker is expert in legionellapreventie. Wij geven beheerders en eigenaren – van zowel prioritaire als niet-prioritaire gebouwen – advies over wetgeving en zorgplicht legionella.

 

De Melker is partner in kennis, advies en ervaring op het gebied van duurzaam en veilig watergebruik voor gebouwen. Onze ontwikkelde systemen automatiseren de te nemen maatregelen tegen legionella. Ontdek meer over onze diensten rondom legionellapreventie.

sluiten