Legionella beheersplan

Een legionella beheersplan nodig? Advies in legionellabeheer? Het is materie die specifieke kennis vereist. De Melker neemt de zorgen rondom legionellabeheer uit handen; wij zijn specialist in legionellapreventie en ontwikkelen en adviseren in legionella beheersing. Voor legionella controles werken wij nauw samen met partners. En is een legionella beheersplan verplicht voor uw organisatie, dan kunnen wij u met een BRL6010 gecertificeerde partij in contact brengen. Met onze werkwijze bent u verzekerd van een efficiënte en duurzame aanpak van het legionellabeheer.

 

Een legionella beheersplan helpt het risico op legionella te minimaliseren: in het plan staan de maatregelen die een organisatie moet nemen. Maar een goede installatie is natuurlijk het beginpunt van legionellapreventie. Daarom ontwikkelden wij M-Check: een innovatief systeem dat het thermisch beheer automatiseert.

legionella beheersplan

 

 

BRL6010 gecertificeerd

Volgens de legionella wetgeving moeten prioritaire instellingen maatregelen nemen om legionella in het water te voorkomen. Twee van die maatregelen zijn het laten uitvoeren van een legionella risicoanalyse en, als dat na deze analyse nodig blijkt, het opstellen van een legionella beheersplan.

 

De Melker stelt niet zelf de legionella beheersplannen op en voert geen legionella controles uit; wij keuren onze eigen systemen niet, wij zijn volledig onpartijdig. In plaats hiervan werken wij samen met partners die BRL6010 gecertificeerd zijn en dus over het benodigde keurmerk beschikken. Op deze manier bent u verzekerd van een eerlijk advies.


Lees meer over het BRL6010 keurmerk

 

Legionella controle

Tijdens een legionella controle neemt een BRL610 gecertificeerde controleur watermonsters af. Deze monsters worden op hun beurt weer door een geaccrediteerd laboratorium onderzocht. Naast deze legionella controle, is er in lijn met het legionella beheersplan ook een logboek. Hier staan wekelijkse of maandelijkse rapportages in. Bij een audit of een controle door een instantie, wordt dit logboek uitgelezen. Alle stappen rondom de legionella controle en beheersing worden dus door verschillende partijen genomen, die elkaar controleren. Zo bent u verzekerd van veilig water.

 

Met de systemen die De Melker ontwikkelt, is het bijhouden van het logboek trouwens niet ingewikkeld; onze systemen houden automatisch een logboek bij. En dat kan op elk moment worden uitgelezen. Op deze manier is er altijd een compleet inzicht in de legionella beheersing. 

legionella controle

 

Legionella beheersplan voorbeeld

Wat staat er precies in het legionella beheersplan? Ten eerste de risico’s rondom legionella en hoe de beheersing precies wordt aangepakt: welke maatregelen en legionella controles er gedaan moeten worden. Verder bevat het informatie over de waterinstallatie en de uitkomsten van rapportages. Het plan is opgedeeld uit vijf onderdelen. Gewoonlijk is de indeling van een legionella beheersplan naar dit voorbeeld:

  1. Algemene informatie over de beheerder en organisatie 
  2. Systematische beschrijving van de installatie 
  3. Uitkomst van de risicoanalyse 
  4. Beheersschema met de maatregelen die genomen worden 
  5. Rapportage in de vorm van een logboek

Bekijk ook de pdf van het modelbeheersplan van de Rijksoverheid waarin meer te lezen is over het legionella beheersplan tegen legionella en waarin een voorbeeld te zien is van onder meer een beheersschema.

 

Legionella beheersplan kosten

Wat van een legionella beheersplan de kosten zijn, hangt van meerdere factoren af. Hoe groot de drinkwaterinstallatie is, bijvoorbeeld. Maar in sommige gevallen is een beheersplan helemaal niet nodig. Bijvoorbeeld wanneer na een risicoanalyse blijkt dat er geen relevante hoeveelheden inadembare aerosolen vrijkomen bij gebruik van het water, of wanneer blijkt dat er geen periodieke maatregelen hoeven te worden genomen om legionella te beheersen.

 

Laagste kosten voor de lange termijn

Bij De Melker zijn we ervan overtuigd dat de samenwerking tussen beide partijen – met ontwikkeling van hoogwaardige systemen en advies in bouwconstructies aan de ene kant en legionella controle aan de andere kant – het beste werkt. Niet alleen voor veilig water in de toekomst, maar ook voor de laagste kosten voor de lange termijn.

Blijkt na het beheersplan dat er meer maatregelen genomen moeten worden in de waterinstallatie? De Melker denkt mee over een oplossing. Ook kunnen we advies geven over de waterinstallatie. Bijvoorbeeld wanneer u gaat verbouwen, renoveren of een geheel nieuwe installatie wilt laten installeren.

 

Kom met ons in contact

sluiten